Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Správne poplatky

Všeobecná správa

Všeobecná správa
PoložkaSuma v EUR
Za osvedčenie podpisu, za každý podpis2.00
Za osvedčenie jednej strany fotokópie listiny v slovenskom jazyku, za každú stranu (nie list)2.00
Za osvedčenie jednej strany fotokópie listiny v českom jazyku, za každú stranu (nie list)3.00
Vydanie potvrdenia o pobyte5.00

Finančná správa

Finančná správa
PoložkaSuma v EUR
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie6.50
Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka1.50

Pôdohospodárstvo

Pôdohospodárstvo
PoložkaSuma v EUR
Vydanie rybárskeho lístka - týždenný1.50
Vydanie rybárskeho lístka - mesačný3.00
Vydanie rybárskeho lístka - ročný7.00
Vydanie rybárskeho lístka - trojročný17.00

Životné prostredie

Životné prostredie
PoložkaSuma v EUR
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona (zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; výrub stromov) fyzická osoba10.00
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona (zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; výrub stromov). Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou100.00

Stavebná správa

Stavebná správa
PoložkaSuma v EUR
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia pre fyzickú osobu6.50
Návrh na vydanie rozhodnutia o miestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rohodnutia o zmene územného rozhodnutia pre právnickú osobu100.00
Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby20.00
Žiadosť o stavebné povolenie - stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením - stavba rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane33.00
- za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru20.00
Žiadosť o stavebné povolenie - stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením - stavba bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane750.00
- za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru250.00
Žiadosť o stavebné povolenie - stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty) s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 200 m3 vrátane23.00
- za každých ďalších začatých 50 m3 obostavaného priestoru20.00
Žiadosť o stavebné povolenie - na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu - rodinný dom100.00
Žiadosť o stavebné povolenie - na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu - bytový dom750.00
Žiadosť o stavebné povolenie - na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu - stavba na individuálnu rekreáciu100.00
Žiadosť o stavebné povolenie - na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť30.00
Žiadosť o stavebné povolenie - na stavbu garáže s jedným alebo dvomi miestami30.00
Žiadosť o stavebné povolenie - na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením20.00
Žiadosť o stavebné povolenie - na líniové stavby a zmeny týchto stavieb pred dokončením za každých začatých 100 m10.00
Žiadosť o stavebné povolenie - ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy a stavby na individuálnu rekreáciu (podzemné objekty napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd a pod.) pre právnickú osobu50.00
Žiadosť o stavebné povolenie - na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane1000.00
- za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru300.00
Žiadosť o stavebné povolenie - na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie50.00
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu100.00
Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu30.00
Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby10.00
Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe30.00
Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním o vydanie stavebného povolenia podľa položky 6030.00
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie je povolené pre fyzickú osobu16.50
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie je povolené pre právnickú osobu200.00
Žiadosť o povolenie terénnych úprav16.50
Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti100.00
Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia20.00
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na bývanie - na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane - pre fyzickú osobu16.50
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na bývanie - na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane - pre právnickú osobu50.00
- za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru pre fyzickú a právnickú osobu 10.00
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane400.00
- za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru100.00
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty), ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane23.00
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty), ak zastavaná plocha je od 25 m2 do 50 m2 vrátane33.00
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty), ak zastavaná plocha je od 50 m2 do 80 m2 vrátane66.00
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu - rodinný dom50.00
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu - bytový dom400.00
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu - stavba na individuálnu rekreáciu50.00
Návrh na vydanie konlaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť15.00
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami15.00
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na líniové stavby za každých začatých 100 m10.00
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy a stavby na individuálnu rekreáciu (napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd) pre právnickú osobu30.00
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane500.00
- za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru150.00

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka