Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Furmanské preteky

Toto podujatie sa u nás organizuje od roku 2011, pod záštitou p. Jozefa Bajnoka a Obecného úradu Baďan. Jeho hlavnou myšlienkou je ukázať návštevníkom prácu koní a furmanov v lese. Ukážky týchto prác sú zakomponované do troch súťažných disciplín.

Pohľad na kolbisko

Prvou z nich je „FURMANSKÝ SLALOM“, ktorý predstavuje preštrikovanie sa pomedzi nastavené klátiky, zdolanie prekážky v tvare „L“.  Nasleduje prekážka v tvare „U“, potom pomyselná osmička pomedzi stromy a cúvanie do stodoly. Na preverenie rýchlosti v spojitosti so silou čaká furmana ešte prerúbanie kláta v ceste dráhy a posledný záťah „do brány“.

Furmanský slalom (Ján Bajnok)

Druhou disciplínou je „PRÁCA S DREVOM“ po odštartovaní sa koníky hneď musia popasovať s prekážkou, ktorú predstavuje mierny kopček. Keď to zvládnu, čaká ich stiahnutie zakliesneného stromu. Ten treba samozrejme dotiahnuť na „sklad“ a zagelbovať. Aby to však furmani nemali až také jednoduché po ceste musia prejsť slalom pomedzi klátiky, prerúbať niekoľko polien a až potom sa dostanú k samotnému začeleniu. Tu sa ukáže skutočná práca v hore, pretože každý centimeter navyše znamená 1 tresnú sekundu. Nasleduje „vytĺkanie klátu“, ktoré je náročné na presnosť. Aj tu niekedy rozhoduje, každý centimeter. Ešte rúčkovanie pomedzi stromy a záverečný šprint do cieľa.

Práca s drevom (Jozef Bajnok ml.)

Treťou disciplínou je „SILOVÁ V PÁRE“. Silová preto, že jej princípom je potiahnutie 4 klátov v čo najkratšom čase. Tu sa najviac ukáže synchrónnosť koní, ktoré tvoria pár. Rozhoduje však aj zohratosť furmana jednak s koníkmi a tiež aj s pomocníkom, ktorý musí nielen rýchlo pripínať jednotlivé kláty, ale občas aj uvolniť pristupené pobočky.

Silová v páre (Ján Bajnok a Jozef Bajnok ml.)

Najatraktívnejšou disciplínou je „NAJKRAJŠIA PÁRA“ - tu si návštevníci podujatia svojim hlasovaním majú možnosť zvoliť najkrajšiu páru súťažiacich koní.

Najkrajšia pára (rok 2015) - Lena a Gaštan zo stajne Jozefa Bajnoka

Od roku 2015  sa usporiadatelia rozhodli zorganizovať aj „FURMANSKÚ KVAPKU KRVI“. Podnetom im boli rôzne nešťastia, ktoré sa pri tejto namáhavej práci v lese stali. Pri rozsiahlych úrazoch je vždy potrebná transfúzia krvi, takže každá kvapka tejto tekutiny je naozaj veľmi vzácna. Odber sa vykonáva od 9.00 – 12.00, v sále kultúrneho domu v Baďane.

Furmanská kvapka krvi

 

Program podujatia:

8.00 - 12.00 hod. - Furmanská kvapka krvi (sála kultúrneho domu v Baďane)

9.00 - 10.00 hod. - Registrácia účastníkov

          10.00 hod. - Otvorenie súťaže

Sprievodné akcie: predajcovia, remeselníci, atrakcie pre deti...

Vstupné na podujatie: 2,- EUR dospelý (deti do 15 rokov zdarma)

 

Na základe uznesenia č. 1/2013 zo dňa 08.03.2013, OZ navrhlo vyberať poplatok za predajné miesto v rámci Furmanských pretekov, vo výške:

- remeselník 1,- EUR

- obchodník 5,- EUR

- obchodník so spotrebou elektrickej energie 10,- EUR

Na základe uznesenia č. 3/2016 zo dňa 20.05.2016, OZ navrhlo vyberať poplatok za predajné miesto pre:

- predajcov občerstvenia, vo výške 50,- EUR

 


 
Furmanské preteky 2016

Furmanská kvapka krvi - pracovníčky Červeného kríža a náš rodák Janko Húska
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Pani starostka Ľubica Kuková na prehliadke pred odberom
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Vedenie obce príkladom - až traja z piatich poslancov sú pravidelnými darcami krvi (zľava: Milan Mácel, Ján Majsniar, Ján Ondrejka, Ján Kollár)
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Furmanská kvapka krvi - radosť z pomoci druhým :)
Autor: Lubo Lužina


 
 
Furmanské preteky 2016

Podporiť nás prišla aj ďalšia rodáčka pani Ľudmila Blašková
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Registrácia súťažiacich furmanov
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Hlavný (rozhodcovský) stan
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Zahájenie podujatia - starostka obce Ľubica Kuková
Autor: Lubo Lužina


 
 
Furmanské preteky 2016

Ján Gallo a Lukáš Petluš s Gaštanom a Balvanom
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Mona a Dolár Jána Krnáča
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Súťažiaci furman Ľubomír Sliacky, pomocník Ján Bajnok, Peja a Zuza
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Tibor Tóth s Princom a Rambom
Autor: Lubo Lužina


 
 
Furmanské preteky 2016

Pavol Kitaš s koníkmi Monty a Artek
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Márius Sondor s koníkmi Lord a Zaphyra
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Furmani so svojimi koníkmi sú nastúpení, môže sa začať :)
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Jozef Bajnok st. s pánom farárom, ktorý požehnal naše podujatie
Autor: Lubo Lužina


 
 
Furmanské preteky 2016

Pán farár
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Rozhodcovské inštrukcie
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Nákres trasy prvej disciplíny
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Furmanský slalom (1. disciplína) prvej súťažiacej dvojice - Jozef Bajnok ml. a pomocník Ján Francisty ml.
Autor: Lubo Lužina


 
 
Furmanské preteky 2016

Ján Francisty st. a pomocník Ján Francisty ml. - ich furmanský slalom
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Ján Krnáč a pomocník Ondrej Krnáč s koníkmi Mona a Dolár
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Francistyovci si vymenili úlohy. Pod číslom 4 súťažil Ján Francisty ml., Dodo a Elegant, pomáhal im Ján Francisty st. :)
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Pavol Kitaš a pomocník Pavol Pavelek
Autor: Lubo Lužina


 
 
Furmanské preteky 2016

Monty a Artek zo stajne Pavla Kitaša v prvej súťažnej disciplíne
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Monty a Artek
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Márius Sondor, pomocník Pavol Pavelek a koníky Lord a Zaphyra
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Pejo a Maťo s furmanom Petrom Sliackym a pomocníkom Ľubomírom Sliackym
Autor: Lubo Lužina


 
 
Furmanské preteky 2016

Gaštan a Balvan s furmanom Jánom Gallom a pomocníkom Lukášom Petlušom
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Ľubomír Sliacky s pomocníkom Jánom Bajnokom a koníkmi Peja a Zuza
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Žrebce Maťko a Miško - furman Tomáš Oksa s pomocníkom Lukášom Petlušom
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Rambo a Princ, furman Tibor Tóth
Autor: Lubo Lužina


 
 
Furmanské preteky 2016

Druhá súťažná pára Jána Francistyho ml. - Praline a Dolar
Autor: Lubo Lužina

Hodnotenie prvej súťažnej disciplíny

Hodnotenie prvej súťažnej disciplíny

Furmanské preteky 2016

Po náročnom výkone si koníky zaslúžili aj šťavnatej trávičky :)
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Príprava druhej súťažnej disciplíny - Práca s drevom
Autor: Lubo Lužina


 
 
Furmanské preteky 2016

Jozef Bajnok ml. pri ""práci s drevom""
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Ján Francisty st.
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Ondrej Krnáč
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Dodo, Elegant a Ján Francisty ml.
Autor: Lubo Lužina


 
 
Furmanské preteky 2016

Ján Francisty st.
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Pavol Kitaš
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Monty a Artek, Pavol Kitaš, Pavol Pavelek
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Pavol Pavelek, Pavol Kitaš, Monty a Artek
Autor: Lubo Lužina


 
 
Furmanské preteky 2016

Lord a Zaphyra s furmanom Máriusom Sondorom, pomocníkom Pavlom Pavelekom pri plnení druhej disciplíny
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Má čo robiť Pavol Pavelek s Lordom a Zaphyrou :)
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Elegantný preskok Peja a Maťa zo stajne Petra Sliackeho :)
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Peter Sliacky v akcii :)
Autor: Lubo Lužina


 
 
Furmanské preteky 2016

Druhá disciplína Ľubomíra Sliackeho - Peja a Zuza
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Maťko, Miško a Tomáš Oksa
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Tomáš Oksa, Lukáš Petluš, Maťko a Miško pri plnení druhej disciplíny
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Tibor Tóth a práca s drevom Ramba a Princa
Autor: Lubo Lužina


 
 
Furmanské preteky 2016

Rambo a Princ s pomocnkíkom Tibora Tótha Jánom Francistym ml.
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Mirka Líšková :)
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Aj stroje trošku pomáhali
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Bojová porada :)
Autor: Lubo Lužina


 
 
Furmanské preteky 2016

Vyhodnotenie druhej súťažnej disciplíny
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Krátka prestávka :) Pavol Kitaš, Jožko Bajnok a Márius Sondor
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Lord a Zaphyra s Pavlom Pavelekom
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Silová v páre - Lena, Gaštan a Jozef Bajnok ml.
Autor: Lubo Lužina


 
 
Furmanské preteky 2016

Mona a Dolár a ich ťažký ťah s furmanom Jánom Krnáčom
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Dodo, Elegant, Ján Francisty ml. a Jozef Bajnok ml. - tretia disciplína
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Potiahnu aj štvrtý? Ján Francisty ml., Dodo a Elegant
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Monty a Artek čakajú, čo im Pavol Pavelek zapriahne :)
Autor: Lubo Lužina


 
 
Furmanské preteky 2016

Silová v páre - Lord, Zaphyra a furman Márius Sondor
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Gaštan a Balvan Jána Galla - ťažký ťah
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Maťko, Miško a Tomáš Oksa
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Rambo a Princ - ťažký ťah
Autor: Lubo Lužina


 
 
Furmanské preteky 2016

Tibor Tóth s Rambom a Princom
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Hodnotenie tretej disciplíny
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Tak ktorý je najlepší?? Sčítavanie výsledných časov
Autor: Lubo Lužina

Furmanské preteky 2016

Zaslúžený oddych :)
Autor: Lubo Lužina


 
 

 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka