Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dobrovoľný hasičský zbor / Dobrovoľný hasičský zbor obce

Dobrovoľné hasičské zbory obcí Baďan a Klastava majú dlhoročnú tradíciu. Ich prvé organizácie sa datujú už v 30. rokoch 20. storočia. Podľa zistených záznamov DHZ v Baďane vznikol v roku 1925 (je však možné, že fungoval aj predtým) a mal 26 členov. DHZ v Klastave vznikol v roku 1927 a mal 15 zakladajúcich členov.

V súčasnosti funguje už len DHZ Baďan a má 21 členov. Svoju činnosť vykonáva v súlade so stanovami DPO SR, spolupracuje s vedením obce a obecným zastupiteľstvom. Jeho úlohou je protipožiarna prevencia, ochrana života a zdravia občanov, ako aj ochrana súkromného a obecného majetku pred škodami spôsobenými požiarom. Tiež sa pravidelne podieľa na kultúrno-spoločenských aktivitách obce, či reprezentácii na rôznych súťažiach.

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) je základným článkom organizácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR, ktorá je občianskym združením. Všetci členovia vykonávajú povinnosti spojené s fungovaním bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase.

Aké zásahy vykonáva DHZ?

Ide o zásahy pri požiaroch, povodniach, veterných a snehových kalamitách na základe oznámenia občanov alebo krajského operačného strediska HaZZ.

Na žiadosť občanov členova DHZ zabezpečujú aj zásahy technického charakteru (vyťahovanie studní, bazénov, prípadne iná pomoc), pričom je ale potrebné uhradiť náklady na výjazd (PHM, opotrebovanie techniky, a pod.).

Ako privolať pomoc DHZ?

Pomoc DHZ môžete privolať prostredníctvom ohlasovne požiarov na Obecnom úrade v Baďane, osobne alebo telefonicky. Pri nahlásení je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu, druh mimoriadnej situácie (požiar, potopa, atď.). V prípade telefonického hovoru treba poskytnúť telefónne číslo pre spätné overenie. Po ohlásení udalosti sa následne vykonajú úkony pre vyhlásenie poplachu pre DHZO.

Členovia DHZ:

 1. Ján Bajnok
 2. Jozef Bajnok ml. (poverený vykonávaním preventívnych kontrol - člen)
 3. Martin Bajnok
 4. Tomáš Burčo
 5. Ján Kollár
 6. Jakub Kuka
 7. RNDr. Ľubica Kuková (zapisovateľka)
 8. Ján Majsniar (veliteľ, poverený vykonávaním preventívnych kontrol - vedúci kontrolnej skupiny, odborne spôsobilý)
 9. Milan Mácel ml. (poverený vykonávaním preventívnych kontrol - člen)
 10. Ing. Peter Michal
 11. Tomáš Michal
 12. Ján Ondrejka ml. (strojník)
 13. Ing. Pavol Ondrík
 14. Gabriel Teliar
 15. Dalibor Víťaz
 16. Ján Víťaz st.
 17. Ľubomír Víťaz (predseda)
 18. Michal Víťaz
 19. Vladimír Vozár
 20. Ján Výboch ml.
 21. Ján Výboch st.

 

Baďan bol jednou zo 621 vybraných obcí, ktorej minister vnútra SR JUDr. Róbert Kaliňák odovzdal hasičské vozidlo IVECO DAILY a protipovodňový vozík.

preberanie hasičskej techniky (IVECO DAILY)

 

Na základe uznesenia č. 16/2015, predsedníctva ÚZV DPO Žiar nad Hronom, zo dňa 27.08.2015, dochádza k zmene predkladania žiadostí o zaradenie do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, hasičských jednotiek na území SR pre rok 2016. Na tomto základe bolo na zasadnutí OZ dňa 18.09.2015, uznesením č. 5/2015 schválené zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce.

Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO) vykonáva záchranné práce pri požiaroch, povodniach, dopravných nehodách a iných mimoriadnych udalostiach (snehová kalamita, veterná smršť a pod.).

Aby bol DHZO schopný zdolávať a vykonávať záchranné práce, obec udržiava jeho akcieschopnosť, zabezpečuje odbornú prípravu a materiálno-technické vybavenie.

DHZO je podľa stupňa nebezpečenstva katastrálneho územia zaradený do kategórie „B“ (§ 4 ods. 1 vyhlášky MV SR o hasičských jednotkách).

Členovia DHZO:

1. Ján Bajnok

2. Jozef Bajnok ml.

3. Tomáš Burčo

4. Milan Mácel ml.

5. Ján Majsniar

6. Ing. Peter Michal

7. Ján Ondrejka ml.

8. Dalibor Víťaz

9. Michal Víťaz

10. Vladimír Vozár

Členovia DHZO (DHZ)


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka